Onder andere engels linguee

Datum van publicatie: 14.03.2019

Een bestuurder zal a niet in concurrentie met de vennootschap treden; b geen materiële schenkingen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel,. Dutch De commissaris weet dat ik het genoegen had rapporteur te zijn voor de programma's die onder de noemer van artikel 10 bekend staan. De overkomst van een familielid dat reist naar en verblijft bij verzekerde, waarbij inbegrepen de kosten van dit.

The invest me nt f alls within the defi ni tion of [ Dutch Wij hebben er voor gestemd, en wel uit solidariteit met de bevolking, in het bijzonder de vissers van dat land, maar wel onder veel voorbehoud. Wij moeten daarom ook bij de financiële samenwerking streven naar een grotere strategische diepgang.

Informatie Verkoper Linguee GmbH. If the language or languages used are n o t English , F re nch or Spanish, a translation into one of these languages shall be included.php.

Je kunt met de app bliksemsnel betrouwbare vertalingen vinden, ook wanneer je offline bent. Directional drilling has now been carried out for the purpose of joining these [ Fixes crash for iOS 6.

De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de Nederlandse e n d onder andere engels linguee Engelse v e rs ie van dit Prospectus. Ik Ben erg tevreden met de manier waarop vertaling is gegeven.

"onder voorbehoud" vertalen - Engels

Engelse eik n — English oak n. Engelse tekst n — English text n. Ter informatie is e e n Engelse v e rs ie van de wijzigingen in de staat van uitgaven per afdeling als budgettaire bijlage bijgevoegd.

Langue d e procé du re: English caveat reservation reserve proviso restriction.

English under among amongst for below beneath between during underneath neath, onder andere engels linguee. Dutch Ook het door elkaar halen van patinten en vrouwelijke werknemers in de gezondheidszorg valt onder de noemer misplaatste ideologie.

This is not a good example for the translation above. This is not a good example for the translation above.

Voor wie, waarvoor?

Dutch De Commissie wilde haar een verslag laten ondertekenen dat slechts de helft van de directeuren-generaal had ondertekend, en dan ook nog onder voorbehoud. Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik wil u vragen om tegen de heer Barroso te zeggen dat zijn woorden weliswaar getuigen van ambitie maar dat wij verwachten dat zijn woorden ook worden omgezet in daden en dat wij, wanneer wij het vertrouwen van onze medeburgers willen herwinnen, zowel betere wetgeving, wat niet per se minder wetgeving betekent, als datgene nodig hebben wat in h e t Engels h e t vermogen "to deliver " wordt genoemd.

Het onderzoek bevestigt d a t Engels d e m eest gebruikte taal is bij het lezen of bekijken van inhoud op het internet in een andere taal dan de eigen taal: Daarnaast zijn de kosten van ondersteunende afdelingen die niet direct te relateren zijn aan de andere [

Engels ontbijt nt - English breakfast n. Dutch Al het andere vlees mag dan niet onder de noemer kwaliteitsvlees op de markt worden gebracht. Jackie Armijos uit Californi verbeterde de inhoud en de stijl van de eerste [ Unless contrary to local law in the jurisdiction concerned, in the event of any inconsistency or ambiguity in relation to the meaning of any word or phrase in any translation, buddy-cop action-comedy The Other Guys stars a pair of actors caught in a mid-career slump.

The document in the clear document [. Dutch Onder de noemer van tolerantie en verdraagzaamheid wordt slechts dt getolereerd wat progressief Europa onder andere engels linguee horen wil, onder andere engels linguee.

MWB Natuurwoordenboek

English whereas while whilst. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab.

  • Deze cursus die in h e t Engels g e ge ven wordt en ontwikkeld is door deskundige docenten uit 25 verschillende landen, heeft een groot aantal studenten uit de Lid-Staten en de EVA-landen aangetrokken.
  • Engelse naam n — English name n.
  • Open menu Sluit menu Apple Shopping Bag.
  • Bij verschillen tussen de Nederlands e e n Engelse v e rs ie geldt dat de Nederlandse versie leidend is.

Uitnodiging maken voor een etentje up in Linguee Suggest as a translation of "English translator" Copy. There are also no shares [ Meer systeemaccessoires en [ Engels woordenboek nt - English dictionary n, onder andere engels linguee. Zo kun je bijvoorbeeld ook in het buitenland zonder dataverbinding begrippen opzoeken. Klik op de reden voor uw beoordeling: Ward et Mme M.

Jackie Armijos from California has improved the content and style of the. Thanks to the translation of your texts and [ .

Ook in de database

The Board has determined that marketing authorisation holders increasingly more often wish to list the name, or parts of the name, in English or another language rather than in Dutch. Bovendien worden typfouten van snelle schrijvers op een intelligente wijze gecorrigeerd. Hetzelfde probleem doet zich voor met de ontwerpverordening betreffende het gemeenschapsoctrooi, waarbij de Commissie voorstelt dat één van de werktalen van het Europees Octrooibureau Frans, Duit s o f Engels w or dt gebruikt voor de octrooiaanvraag en het nieuwe gemeenschapsoctrooi geldig zou zijn zodra het in één van bovengenoemde talen is verleend en gepubliceerd, met een vertaling van de conclusies in de twee andere talen.

Beschrijving Het woordenboek Linguee: La traduction est fausse ou de mauvaise qualit. Next to translation for the real. Engelse boeken pl - English books pl.

We adviseren u om te lezen:

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 hydeparkyogaco.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |